Żerniki Małe obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Żerniki Małe.


Opis
obejmujący obręb Żerniki Małe z wyłączeniem mpzp wsi Żerniki Małe (E6)
Szczegóły
Oznaczenie: E 6
Rozmiar: 81,26
Uchwała o przystąpieniu: Nr IV/56/02 z dn. 12 grudnia 2002r.
Uchwała: Nr XX/243/03 z dnia 18 grudnia 2003r.
Publikacja: Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2004r. poz. 1507
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: