Wysoka część środkowa obrębu - droga wojewódzka

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka w środkowej części obrębu Wysoka.


Opis
obejmujący części działek nr 46/7, 46/8, 46/18 oraz przylegających dróg nr 39, 46/15 oraz 49, ograniczony od północy granicą administracyjną miasta Wrocławia
Szczegóły
Oznaczenie: A12
Rozmiar: 1,3
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIX/407/01 z dn. 30 sierpnia 2001r.
Uchwała: Nr XVIII/202/03 z dnia 27 listopada 2003r.
Publikacja: Nr 17 z dnia 29 stycznia 2004r. poz. 344
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: