Pustków Wilczkowski wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Wilczkowski.


Opis
obejmujący wieś Pustków Wilczkowski
Szczegóły
Oznaczenie: I 6
Rozmiar: 106,3
Uchwała o przystąpieniu: Nr LVII/457/02 z dn. 7 marca 2002r. uchylająca uchwałę Nr XLVII/228/98 z dn. 2 kwietnia 1998r.
Uchwała: Nr XXXII/391/04 z dnia 23 września 2004r.
Publikacja: Nr 219 z dnia 16 listopada 2004r. poz. 3414
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: