Iwiny A1- część północna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "A" - etap I, gmina Siechnice


Opis

Obszar położony w północnej części obrębu Iwiny

Szczegóły
Oznaczenie: IWI-A1
Rozmiar: 14,86 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLII/313/10 z dnia 18 października 2010 r.
Uchwała: Nr LIII/444/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Publikacja: Poz. 4218 z dnia 5 września 2018 r.
WSA: Sygn. Akt II SA/Wr 76/19
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Iwiny

: