Małuszów - dz. 119/2

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Sportowej w północno-zachodniej części wsi Małuszów


Opis

Obszar ograniczony do działki nr 119/2 położonej we wsi Małuszów.

Szczegóły
Oznaczenie: B69
Rozmiar: 0,18 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXV/479/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała: Nr XXXVIII/732/18 z dnia 24 maja 2018 r.
Publikacja: Poz. 2901 z dnia 6 czerwca 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Małuszów

: