Borzygniew dz. 81 i 22/3

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borzygniew dz. nr 81 i 22/3


Opis

obejmujący obręb wsi Borzygniew w działkach nr 81 i 22/3

Szczegóły
Oznaczenie: BGW-6
Rozmiar: 3,33 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XV/100/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
Uchwała: Nr XXXI/195/2010 z dnia 20 września 2010 r.
Publikacja: Nr 224 z dnia 1 grudnia 2010 r. poz. 3667
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Borzygniew

: