Cieszyce część południowo-wschodnia - ul. Polna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Polnej w południowo-wschodniej części wsi Cieszyce.


Opis

Obszar ograniczony do działki nr 111/1 położonej we wsi Cieszyce.

Szczegóły
Oznaczenie: G41
Rozmiar: 1,33 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/295/16 z dnia 23 czerwca 2016r.
Uchwała: Nr XXIX/559/17 z dnia 1 września 2017r.
Publikacja: Poz. 3834 z dnia 15 września 2017 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Cieszyce

: