Księginice obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Księginice.


Opis
obejmujący obręb Księginice z wyłączeniem mpzp wsi Księginice (C5) oraz obszaru działek od nr: 171/6 do nr 171/14 (C9) w obrębie Księginice
Szczegóły
Oznaczenie: C 8
Rozmiar: 334,28
Uchwała o przystąpieniu: Nr VII/81/03 z dn. 27 lutego 2003r. zmieniająca uchwałę Nr IV/45/02 z dn. 12 grudnia 2002r.
Uchwała: Nr XX/238/03 z dnia 18 grudnia 2003r.
Publikacja: Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2004r. poz. 1502
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Księginice

: