Jurczyce - wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jurczyce


Opis

obejmujący obszar wsi Jurczyce

Szczegóły
Oznaczenie: WSZ-5
Rozmiar: 26,8 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XL/427/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
Uchwała: Nr XXV/324/16 z dnia 24 listopada 2016 r.
Publikacja: Poz. 6011 z dnia 28 grudnia 2016 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Jurczyce

: