miasto Sobótka działka nr 79 AM 14 położona przy ul. Garncarskiej

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka w zakresie terenu działki nr 79 AM 14 położonego przy ul. Garncarskiej


Opis
obszar obejmujący miasto Sobótka w zakresie terenu działki nr 79 AM 14 położonego przy ul. Garncarskiej
Szczegóły
Oznaczenie: SOB_9
Rozmiar: 0,15 ha
Uchwała o przystąpieniu: XLIII/459/14 z dnia 28 marca 2014 roku
Uchwała: LI/498/14 z dnia 30 października 2014 roku
Publikacja: Poz. 12 z dnia 10 stycznia 2012 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: