Rzeplin- dz. 36/1

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żórawina - 15MN- teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej


Opis

ograniczony do działki nr 36/1

Szczegóły
Oznaczenie: RZP-B
Rozmiar: 0,1 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXII/212/98 z dnia 2 lutego 1998 r.
Uchwała: Nr V/21/98 z dnia 18 grudnia 1998 r.
Publikacja: Nr 10 z dnia 26 kwietnia 1999 r. poz. 501
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Rzeplin

: