Iwiny - część północno-wschodnia

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "B", gmina Siechnice


Opis

obejmuje obszar zlokalizowany we wsi Iwiny, w północno-wschodniej części obrębu

Szczegóły
Oznaczenie: IWI-B2a
Rozmiar: 32,87 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLII/330/10 z dnia 8 listopada 2010 r.
Uchwała: Nr XXIII/175/16 z dnia 17 marca 2016 r.
Publikacja: Poz. 1597 z dnia 25 marca 2016 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Iwiny

: