Bogusławice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bogusławice w granicach obrębu, gmina Siechnice


Opis

obejmujacy wieś Bogusławice w granicach obrębu

Szczegóły
Oznaczenie: BOGU-1
Rozmiar: 272,31 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLII/309/10 z dnia 18 października 2010 r.
Uchwała: Nr XII/67/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Publikacja: Poz. 2993 z dnia 7 lipca 2015 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: §12 ust. 2 pkt 2 oraz §19 uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XII/67/15 z dnia 25 czerca 2015 r. oraz załącznika nr 1 tejże uchwały w zakresie terenu 7US - wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2016r. – Sygn. akt II SA/Wr 801/15, który uprawomocnił się od dnia 3 marca 2016r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Bogusławice

: