Kobierzyce działki nr 206/4, 417/4 oraz fragment 417/6

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Robotniczej w południowo-wschodniej części wsi Kobierzyce


Opis

ograniczony do działek nr 206/4 i 417/4 oraz części działki nr 417/6 położonych we wsi Kobierzyce

Szczegóły
Oznaczenie: D43
Rozmiar: 1.24 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLI/609/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Uchwała: Nr VII/89/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Publikacja: Poz. 3267 z dnia 23 lipca 2015 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kobierzyce

: