Sulistrowice - działki nr 301/2

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Sulistrowice, obejmującego części działek nr 301/2, 307/1, 364, 365


Opis

obejmuje części działek nr 301/2, 307/1, 364, 365 AM 1 obręb Sulistrowice

Szczegóły
Oznaczenie: SUE_11
Rozmiar: 1,07
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIII/186/2000 z dnia 30 października 2000 r.
Uchwała: Nr XLVI/371/2002 z dnia 10 września 2002 r.
Publikacja: Poz. 107 z dnia 22 stycznia 2003 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Sulistrowice

: