Pietrzykowice-Rybnica ul. Platanowa i Leśna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pietrzykowice


Opis

plan obejmujący obszar wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Platanowej i Leśnej, ograniczony ulicą Główną i Smolecką

Szczegóły
Oznaczenie: PIE-13
Rozmiar: 7,0 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXI/205/12 z dnia 31 maja 2012 r.
Uchwała: Nr XLIX/514/14 z dnia 30 października 2014 r.
Publikacja: Poz. 4768 z dnia 10 listopada 2014 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: § 12 ust. 2 i § 13 ust. 2 uchwały – wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2015r. – Sygn. akt II SA/Wr 79/15
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: