Pietrzykowice-Rybnica i Nowa Wieś Wrocławska

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Opis
położony w granicach obrębów geodezyjnych wsi Pietrzykowice i Nowa Wieś Wrocławska, obejmujący tereny położone na północ od autostrady A4 ograniczone ciekiem wodnym, drogą powiatową relacji Pietrzykowice - Nowa Wieś Wrocławska, autostradą A-4, granicą gminy Kobierzyce, granicą obrębu Baranowice oraz granicą działki o numerze ewidencyjnym 132/90 (AM1) obręb Pietrzykowice
Szczegóły
Oznaczenie: PIE- 7
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIII/302/05 z dnia 27 września 2005 r.
Uchwała: Nr XXXI/283/09 z dnia 27 marca 2009 r.
Publikacja: Nr 86 z dnia 14 maja 2009r. poz. 1806
Uchwała 2: Nr XXXII/263/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: