oferty sprzedazy nieruchomosci

Sprzedaż nieruchomości 

Moduł przeznaczony do prezentacji ofert inwestycyjnych i ofert sprzedaży nieruchomości.

Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mają możliwość publikowania ofert poprzez wkreślenie zasięgu obszaru objętego ofertą, dodanie opisu zawierającego podstawowe informacje o nieruchomościach oraz dodanie zdjęć i innych załączników.

Osoby zainteresowane przeglądaniem i wyszukiwaniem ofert mogą dokonywać wyboru według interesujących ich kryteriów. Narzędzie do wyszukiwania ofert pozwala na ich filtrowanie według kategorii takich jak lokalizacja, planowana funkcja obszaru (określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) czy też źródło oferty (powiatowa, gminna, prywatna, biuro nieruchomości). Istnieje możliwośc wygenerowania i wydrukowania raportu - informacji o ofercie w postaci zestawienia tabelarycznego z atrybutami opisowymi i załącznikiem graficznym.

 

Serwisy mapowe wchodzące w skład modułu:

 • Oferty sprzedaży nieruchomości
 • Opis działek i klasoużytków
 • Mapa ogólna
 • Mapa podkładowa
 • Plany miejscowe
 • Studium zagospodarowania (SUiKZP)
 • Analiza własnościowa
 • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Mapa topograficzna
 • Użytkowanie

 

Funkcjonalność dedykowana:

 • publikowanie ofert inwestycyjnych i ofert sprzedaży nieruchomości
 • przeglądanie/wyszukiwanie ofert

 

Do obsługi serwisu zalecamy stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek w najnowszych wydaniach.

Czytany 58926 razy
: