Wszystkie


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie – ul. Wrocławska i Kolejowa

Obszar ograniczony do obszaru przy ul. Wrocławskiej i Kolejowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część północna

ograniczony jest od północy granicą obrębu wsi Bielany Wrocławskie; od zachodu drogą krajową Nr 8; od południa autostradą A-4; od wschodu linia kolejową, granicą bonitacyjną gleby klasy IIIb i II oraz granicą działki nr 259/13.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część północno-wschodnia, droga wojewódzka

obejmujący części działek nr: 259/2, 260/2, 261/2, 262, 263/38, 263/7, 263/8 oraz 264, ograniczony od zachodu granicą działki nr 259/2 i od wschodu granicą administracyjną miasta Wrocławia

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia – obszar A

ograniczony: autostradą A-4, drogą powiatową (ul. Czekoladowa), projektowaną obwodnicą Bielan Wrocławskich, wzdłuż północnej granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 35 oraz drogą nr 287 w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia – obszar B

ograniczony: autostradą A-4, drogą krajową Nr 8, drogą krajową Nr 35 oraz drogą powiatową (ul. Czekoladowa).

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia, droga wojewódzka

obejmujący fragment działki nr 259/14, ograniczony od północnego-zachodu granicą administracyjna miasta Wrocławia oraz od zachodu zachodnią granicą działki nr 259/2

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część południowa

ograniczony od północy ul. Słoneczną i granicami działek nr 35 i 33/2, od wschodu projektowaną obwodnicą Bielan Wrocławskich na trasie drogi krajowej Nr 8, od południa granicami działek nr 294 i 293/1, od zachodu granicami działek nr 293/1, 301, 282/10 oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia i drogą krajową Nr 35

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część południowo-środkowa

Obszar ograniczony do obszaru przy ul. Południowej i Sadowniczej w południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część południowo-zachodnia

południowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie część środkowo-wschodnia

Obszar ograniczony do działek nr 126/1, 127/1-2 i 128/3-5 położonych we wsi Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

1285 wyników