Wszystkie


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część obrębu

obejmuje teren na północ od istniejącej linii energetycznej 220kV do granicy Gminy Kobierzyce

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część wsi

ograniczony do terenu okręślonego na zalaczniku graficznym do uchwały

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie rejon ulicy Logistycznej

Obszar ograniczony do działek nr: 211, 294/2-9, 283/23, 283/27-32 oraz części działki nr 302 położonych w obrębie Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie RSRP „Węzeł Bielański „część północno-zachodnia

obszar ograniczony do działek nr: 280/15, 280/35-36, 280/48-49 oraz część działki nr 280/10 – położonych w obrębie Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie RSRP „Węzeł Bielański”

ograniczony do działek nr: 280/34, 280/41, 280/52-58, 280/61-69 – położonych w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie środkowa część wsi

ograniczony ul. Dworcową, ul. Wiosenną i torami kolejowymi

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie środkowo – zachodnia część obrębu

ograniczony od północy drogą gminną nr 287, od wschodu droga krajową Nr 35, od południa drogą gminną nr 319 w obrębie Tyniec Mały, od zachodu granicą Gminy Kobierzyce.

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie ul. Błękitna

ograniczony do działek nr 286/62, 286/68, 286/69, 286/95, 286/96, 328/28, 328/40 i 328/41

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa i Ryżowa

ograniczony do działek nr 286/32 i 286/35 oraz części działek nr 286/28, 286/34 i 286/51-52 w Bielanach Wrocławskich

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie ul. Niebieska, Atramentowa

ograniczony od strony zachodniej, północnej i wschodniej granicą miasta Wrocławia, od strony południowej linią rozgraniczającą proj. drogi wojew. Bielany-Łany-Długołęka.

Zobacz więcej

1288 wyników