Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia – obszar A

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2593

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie - obszar A.