Bielany Wrocławskie część południowo-środkowa

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2485

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Południowej i Sadowniczej w południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie.