Bielany Wrocławskie część południowo-zachodnia

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2568

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie.