Gmina Kąty Wroclawskie

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE leży na południowy – zachód od Wrocławia. Przez jej środek przebiega międzynarodowa autostrada A4. Krzyżuje się ona z inną międzynarodową drogą Szczecin – Praga i linią kolejową Wrocław – Jelenia Góra. Gmina przylega bezpośrednio do międzynarodowego portu lotniczego Wrocław – Strachowice, a na jej granicy powstało Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego.
W skład gminy wchodzi miasto Kąty Wrocławskie oraz wsie: Baranowice-Bliż, Bogdaszowice, Cesarzowice, Czerńczyce, Gądów, Gniechowice, Górzyce, Jaszkotle, Jurczyce, Kamionna, Kębłowice, Kilianów, Kozłów, Krobielowice, Krzeptów, Małkowice, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Kącka, Nowa Wieś Wrocławska, Pełcznica, Pietrzykowice, Romnów, Różaniec, Rybnica, Sadków, Sadkówek, Sadowice, Samotwór, Skałka, Smolec, Sokolniki, Sośnica, Stary Dwór, Stoszyce, Stradów, Strzeganowice, Szymanów, Wojtkowice, Wszemiłowice, Zabrodzie, Zachowice, Zybiszów.

Zapraszając do naszej gminy inwestorów i przedsiębiorców oferujemy grunty i budynki do zagospodarowania, które posiadają dogodną lokalizację i pełną dokumentację. Tylko w samym rejonie Nowej Wsi Wrocławskiej dysponujemy gruntami o powierzchni 300 ha – miejsce to nazwane zostało Podwrocławskim Centrum Inwestycyjnym. Tereny te przylegają do Węzła Bielańskiego pod Wrocławiem.
Gmina Kąty Wrocławskie to również atrakcyjny teren dla turystów. Na jej terenie znajdują się piękne zabytki architektury na czele ze starymi gotyckimi kościołami i późniejszymi co prawda, ale bardzo interesującymi pałacami, a także ciekawostki przyrodnicze w parkach wiejskich i naturalnych lasach doliny Bystrzycy.


WYCZYŚĆ
Gądów-Jaszkotle – dz. 73 i 74

plan obejmujący rejon działek ewidencyjnych nr 73 i 74 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle – wieś Jaszkotle

obejmujący wieś Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle dz. 38

obejmujący działkę nr 38 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle dz. 38/1-38/13

obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,26 ha, położony w obrębie Gądów – Jaszkotle, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 347

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle dz. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7

obejmujący działki nr 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle dz. 88, 89/1, 89/3, 89/4, 90/1

obejmujący działkę nr 88, 89/1, 89/3, 89/4, 90/1 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle południowo-wschodnia część wsi Gądów

obejmujący tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w południowo-wschodniej części wsi Gądów

Zobacz więcej

Gmina Kąty Wrocławskie

gminy Kąty Wrocławskie

Zobacz więcej

Gniechowice

brak planu szczegółowego; obowiązuje plan w skali 1:10000

Zobacz więcej

Gniechowice – rejon drogi krajowej nr 35

Obszar obejmujący działki: 624/2, 624/25, 624/26, 643

Zobacz więcej

226 wyników
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast