Gmina Kąty Wrocławskie

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE leży na południowy – zachód od Wrocławia. Przez jej środek przebiega międzynarodowa autostrada A4. Krzyżuje się ona z inną międzynarodową drogą Szczecin – Praga i linią kolejową Wrocław – Jelenia Góra. Gmina przylega bezpośrednio do międzynarodowego portu lotniczego Wrocław – Strachowice, a na jej granicy powstało Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego.
W skład gminy wchodzi miasto Kąty Wrocławskie oraz wsie: Baranowice-Bliż, Bogdaszowice, Cesarzowice, Czerńczyce, Gądów, Gniechowice, Górzyce, Jaszkotle, Jurczyce, Kamionna, Kębłowice, Kilianów, Kozłów, Krobielowice, Krzeptów, Małkowice, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Kącka, Nowa Wieś Wrocławska, Pełcznica, Pietrzykowice, Romnów, Różaniec, Rybnica, Sadków, Sadkówek, Sadowice, Samotwór, Skałka, Smolec, Sokolniki, Sośnica, Stary Dwór, Stoszyce, Stradów, Strzeganowice, Szymanów, Wojtkowice, Wszemiłowice, Zabrodzie, Zachowice, Zybiszów.

Zapraszając do naszej gminy inwestorów i przedsiębiorców oferujemy grunty i budynki do zagospodarowania, które posiadają dogodną lokalizację i pełną dokumentację. Na obszarze Gminy znajdują się trzy węzły autostradowe: Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, Wrocław-Zachód, wokół których rozwijają się centra przemysłowo-usługowe.

Gmina Kąty Wrocławskie to również atrakcyjny teren dla turystów. Na jej terenie znajdują się piękne zabytki architektury na czele ze starymi gotyckimi kościołami i późniejszymi co prawda, ale bardzo interesującymi pałacami, a także ciekawostki przyrodnicze w parkach wiejskich i naturalnych lasach doliny Bystrzycy.


WYCZYŚĆ
Gądów-Jaszkotle – dz. 43/6

plan obejmujący rejon działki ewidencyjnej nr 43/6 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle – dz. 73 i 74

plan obejmujący rejon działek ewidencyjnych nr 73 i 74 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle – działka 6

Obszar ulicy Ogrodowej

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle – działka 89/6, 89/7, 89/8

Obszar południowej części wsi Gądów

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle – wieś Jaszkotle

obejmujący wieś Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle dz. 38/1-38/13

obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,26 ha, położony w obrębie Gądów – Jaszkotle, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 347

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle dz. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7

obejmujący działki nr 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle dz. 88, 89/1, 89/3, 89/4, 90/1

obejmujący działkę nr 88, 89/1, 89/3, 89/4, 90/1 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle południowo-wschodnia część wsi Gądów

obejmujący tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w południowo-wschodniej części wsi Gądów

Zobacz więcej

Gmina Kąty Wrocławskie

gminy Kąty Wrocławskie

Zobacz więcej

250 wyników