Gądów-Jaszkotle – wieś Jaszkotle

< wróć do kategorii: Gądów-Jaszkotle


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gądów-Jaszkotle

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów - Jaszkotle, dla terenów we wsi Jaszkotle