Gądów-Jaszkotle


WYCZYŚĆ
Gądów- Jaszkotle południowa część wsi Gądów

Obszar południowej części wsi Gądów

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle – dz. 43/6

plan obejmujący rejon działki ewidencyjnej nr 43/6 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle – dz. 73 i 74

plan obejmujący rejon działek ewidencyjnych nr 73 i 74 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle – działka 6

Obszar ulicy Ogrodowej

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle – działka 89/6, 89/7, 89/8

Obszar południowej części wsi Gądów

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle – wieś Jaszkotle

obejmujący wieś Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle dz. 38/1-38/13

obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,26 ha, położony w obrębie Gądów – Jaszkotle, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 347

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle dz. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7

obejmujący działki nr 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle dz. 88, 89/1, 89/3, 89/4, 90/1

obejmujący działkę nr 88, 89/1, 89/3, 89/4, 90/1 w obrębie Gądów-Jaszkotle

Zobacz więcej

Gądów-Jaszkotle południowo-wschodnia część wsi Gądów

obejmujący tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w południowo-wschodniej części wsi Gądów

Zobacz więcej

10 wyników