Gądów-Jaszkotle – dz. 73 i 74

< wróć do kategorii: Gądów-Jaszkotle


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gądów-Jaszkotle

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Gądów-Jaszkotle, dla rejonu działek nr 73 i 74