Gniechowice


WYCZYŚĆ
Gmina Kąty Wrocławskie

gminy Kąty Wrocławskie

Zobacz więcej

Gniechowice

brak planu szczegółowego; obowiązuje plan w skali 1:10000

Zobacz więcej

Gniechowice – rejon drogi krajowej nr 35

Obszar obejmujący działki: 624/2, 624/25, 624/26, 643

Zobacz więcej

Gniechowice cz. północno- wschodnia wsi

obejmujący działki położone w północno-wschodniej części wsi Gniechowice

Zobacz więcej

Gniechowice rejon ulicy Lipowej i Porzeczkowej

Obszar obejmujący ulicę Lipową i Porzeczkową.

Zobacz więcej

Gniechowice- rejon ul. Ogrodowej i Spokojnej

Obszar położony w rejonie ulicy Ogrodowej i Spokojnej

Zobacz więcej

Gniechowice- rejon ul. Wrocławskiej

Obszar położony przy ul. Wrocławskiej we wsi Gniechowice

Zobacz więcej

południowa część wsi Gniechowice

obszar położony w południowej części wsi Gniechowice w rejonie krajowej drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej nr 1974

Zobacz więcej

8 wyników