Gmina Sobótka

GMINA SOBÓTKA to 12 500 mieszkańców, w tym miasto Sobótka 6 580, powierzchnia gminy to 13 535 ha. Sobótka stanowi naturalne zaplecze turystyczne dla aglomeracji wrocławskiej. Usytuowanie 30 km na południowy-zachód od Wrocławia sprawia, że w niespełna 20 minut jesteś w enklawie zieleni w masywie Góry Ślęzy. Sobótka znana jest jako ośrodek wypoczynku weekendowego słynący z pięknej przyrody, górskich krajobrazów oraz doskonałego położenia. Główny kierunek rozwoju, jaki przyjęli mieszkańcy, to turystyka, wypoczynek i rehabilitacja. Do inwestowania w tych dziedzinach zapraszamy Państwa.

Sobótka i Ślęża to serce Śląska, a ich dzieje sięgają wczesnego neolitu (lata 4200 – 3500 p.n.e.) Losy mieszkańców tych ziem toczyły się niejako poza wielką historią i polityką, największy wpływ na ich koleje miała sama Góra Ślęża. Nic, więc dziwnego, że i współcześni mieszkańcy tych ziem żywią do niej ciepłe uczucia. Bo góra ta wyniosła, widoczna z daleka, piękna i tajemnicza, od tak dawna jak ziemie te zamieszkiwano stała się miejscem świętym. Tam na jej szczycie w mroku nocy, w blasku błyskawic, czy w świetle słonecznego dnia odbywały się rzeczy najbardziej tajemne, Ślęża, bowiem była siedzibą bogów. Tajemnic jej nie zgłębili ani naukowcy, którzy badali pozostałe na jej szczycie i zboczach pamiątki dawnych wieków, ani poszukiwacze skarbów czy przygód.

Miasto Sobótka i okolice to magiczne unikatowe miejsca. To miejsce ponadczasowe gdzie odwieczne mity i legendy mogą stać się rzeczywistością.


WYCZYŚĆ
Strzegomiany wieś

od zachodu ograniczony jest ul.Letniskową, od północy działkami nr: 281/4, 281/3, 281/5, 281/20, 281/18. Wschodnią granicę wyznacza ul. Wrocławska, a południową działka nr 280.

Zobacz więcej

Strzegomiany- działki 404, 405, 406

Obszar obejmujący działki nr 404, 405, 406

Zobacz więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka

Zobacz więcej

Sulistrowice – działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6

obejmuje działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6 w obrębie Sulistrowice o powierzchni 2,85 ha

Zobacz więcej

Sulistrowice – część działki nr 193/1

obejmuje część działki nr 193/1 o pow. 0,20 ha

Zobacz więcej

Sulistrowice – część działki nr 397, działki: 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/6, 428/7, 428/8, 428/9, 428/10

obejmuje część działki nr 397, działki: 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/6, 428/7, 428/8, 428/9, 428/10

Zobacz więcej

Sulistrowice – działka nr 434/3

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsiach: Sulistrowice i Będkowice

Zobacz więcej

Sulistrowice – działki nr 182, 535, 188/1 oraz 188/6

Obszar ograniczony jest od strony północnej i wschodniej ul. Jagiellońską, od strony zachodniej działką nr 188/4, od południa działkami nr 186 oraz 183

Zobacz więcej

Sulistrowice – działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515

obejmuje działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515

Zobacz więcej

Sulistrowice – działki nr 268/1-6, 268/9-18, 897

Obszar od wschodu ogranicza ul. Wrocławska, od północy działki nr 191 i 192/1, od zachodu dz. nr 193/1, od południa działkami 194/7, 194/6, 194/16, 194/17, 197/18

Zobacz więcej

110 wyników