Sulistrowice


WYCZYŚĆ
Sulistrowice – działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6

obejmuje działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6 w obrębie Sulistrowice o powierzchni 2,85 ha

Zobacz więcej

Sulistrowice – część działki nr 193/1

obejmuje część działki nr 193/1 o pow. 0,20 ha

Zobacz więcej

Sulistrowice – część działki nr 397, działki: 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/6, 428/7, 428/8, 428/9, 428/10

obejmuje część działki nr 397, działki: 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/6, 428/7, 428/8, 428/9, 428/10

Zobacz więcej

Sulistrowice – działka nr 434/3

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsiach: Sulistrowice i Będkowice

Zobacz więcej

Sulistrowice – działki nr 182, 535, 188/1 oraz 188/6

Obszar ograniczony jest od strony północnej i wschodniej ul. Jagiellońską, od strony zachodniej działką nr 188/4, od południa działkami nr 186 oraz 183

Zobacz więcej

Sulistrowice – działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515

obejmuje działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515

Zobacz więcej

Sulistrowice – działki nr 268/1-6, 268/9-18, 897

Obszar od wschodu ogranicza ul. Wrocławska, od północy działki nr 191 i 192/1, od zachodu dz. nr 193/1, od południa działkami 194/7, 194/6, 194/16, 194/17, 197/18

Zobacz więcej

Sulistrowice – działki nr 301/2, 307/1, 364, 365

obejmuje części działek nr 301/2, 307/1, 364, 365 AM 1 obręb Sulistrowice

Zobacz więcej

Sulistrowice – działki nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 wraz z przyległymi drogami i rowami

Obszar obejmuje teren działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 wraz z przyległymi drogami i rowami w obrębie wsi Sulistrowice

Zobacz więcej

Sulistrowice – działki nr 376, 400/1-400/12

Obszar obejmuje działki nr: 376, 400/1 – 400/12 AM 1 obręb Sulistrowice

Zobacz więcej

20 wyników