Sobótka


WYCZYŚĆ
linia elektroenergetyczna biegnąca na terenie obrębów: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice, Olbrachtowice

obszar w granicach obrębów: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice, Olbrachtowice

Zobacz więcej

Sobótka miasto – ulica Armii Krajowej

Obszar położony przy ulicy Armii Krajowej w Sobótce

Zobacz więcej

Sobótka- ul. Bolesława Chrobrego

Obszar położony w rejonie ul. Bolesława Chrobrego mieście Sobótka

Zobacz więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka

Zobacz więcej

4 wyniki