linia elektroenergetyczna biegnąca na terenie obrębów: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice, Olbrachtowice

< wróć do kategorii: Gmina Sobótka


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Sobótka

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębach:Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócka, Mirosławice, Kryształowice i Olbrachtowice