Gmina Mietków

GMINA MIETKÓW o powierzchni 8330 ha, położona jest na płaszczyźnie Niziny Śląskiej w dolinach dwóch rzek: Strzegomki od północy i Bystrzycy od południa.
Na północy graniczy autostradą A-4, na południu z drogą krajową nr 5 łączącą Wrocław i Jelenią Górę. Drogi lokalne są sprawne i zadbane. Przez Mietków przebiega linia kolejowa Wrocław – Jelenia Góra.

Ze względu na wysokiej klasy gleby gmina Mietków ma charakter głównie rolniczy. Ponadto eksploatowane są kruszywa, żwiry i pospółki dla budownictwa.

Cała gmina jest zwodociągowana i stelefonizowana oraz w znacznej części skanalizowana.

Charakterystycznym dla gminy jest zbudowany na Bystrzycy w latach 80 ubiegłego stulecia sztuczny zbiornik „Mietków” o powierzchni 920 ha, będący siedliskiem wielu unikalnych gatunków ptaków i atrakcją dla wędkarzy.

Okolice zalewu „Mietków” stanowią centrum rekreacyjne o charakterze ponad lokalnym – nad zbiornikiem położone jest pole namiotowe, przystań, parking, wypożyczalnia łódek oraz restauracja. Duża tafla zbiornika i sprzyjające wiatry zapewniają wyśmienite warunki do winsurfingu. Drugim interesującym miejscem pod względem turystycznym jest zbiornik „Proszkowice”, gdzie zlokalizowany jest prywatny punkt wypoczynku weekendowego dla około 2-3 tysięcy osób wyposażony w parking i sanitariaty.

Obszar gminy jest atrakcyjny pod względem turystyczno-rekreacyjnym: położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji wrocławskiej stanowi dla niej potencjalne, wciąż niewykorzystane centrum wypoczynku. W pobliżu Wrocławia nie ma drugiego terenu tak łatwo dostępnego, o typowo rekreacyjnym charakterze, na którym mieści się jednocześnie duży zbiornik wodny, malownicze doliny rzeczne oraz bogate nadbrzeżne lasy.

Pas terenów gminy wzdłuż rzeki Bystrzycy pokrywa Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”. W niedalekim sąsiedztwie Mietkowa znajduje się Ślężański Park Krajobrazowy, z którym tereny gminy są powiązane widokowo.

Na obszarze gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych, w tym o charakterze ponadregionalnym i regionalnym: zespoły pałacowo – parkowo – folwarczne, kościoły, zespoły podworskie, grodziska.

 

Odległość od:

  • Wrocławia ok. 30km
  • Wałbrzycha ok. 50km
  • Świdnicy ok. 20km

PLANY MIEJSCOWE - PODKATEGORIE


WYCZYŚĆ
Maniów – Maniów Mały 1:2000

obejmujący obręb wsi Maniów – Maniów Mały z wyłączeniem osiedla Riwiera w Mianiowie Małym (Uchwała Nr XXIV/139/2001 r. z 28 września 2001 r.)

Zobacz więcej

Maniów – Maniów Mały 1:5000

obejmujący obręb wsi Maniów – Maniów Mały z wyłączeniem osiedla Riwiera w Mianiowie Małym (Uchwała Nr XXIV/139/2001 r. z 28 września 2001 r.)

Zobacz więcej

Maniów – Proszkowice Eksploatacja kruszywa – zał. 1

obejmujący działki: 258/2, 259/1, 259/2 w obrębie Maniów Maniów Mały

Zobacz więcej

Maniów – Proszkowice Eksploatacja kruszywa – zał. 2

obejmujący działki: 114, 115/1, 143/1, 144/1, 144/3, 145, 146/1, 146/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 152/3, 174/3, 175/3, 176/3, 185, 194/2, 196/2 w obrębie Maniów Maniów Mały

Zobacz więcej

Maniów – Proszkowice Eksploatacja kruszywa – zał. 3

obejmuje działki: 355/12, 371/4, 399, 400, 401, 402, 447 w obrębie Proszkowice

Zobacz więcej

Maniów Mały – ulica Na Wzgórzu

Obszar położony przy ulicy Sosnowej

Zobacz więcej

Maniów Maniów Mały- część środkowa

Obszar położony w środkowej części obrębu Maniów Maniów Mały

Zobacz więcej

Maniów Maniów Mały- działki nr 650/68, 650/69, 650/70 oraz Chwałów- działka nr 31/7

Obszar ograniczony do działek nr 650/68, 650/69, 650/70 w obrębie Maniów Maniów Mały oraz działki nr 31/7 w obrębie Chwałów

Zobacz więcej

Maniów Maniów Mały- południowa część, przy ul. Sobóckiej

Obszar położony w południowej części miejscowości Maniów Maniów Mały, przy ul. Sobóckiej

Zobacz więcej

Maniów Wielki 1:2000

obejmujący obręb wsi Maniów Wielki

Zobacz więcej

61 wyników