Maniów – Proszkowice Eksploatacja kruszywa – zał. 1

< wróć do kategorii: Gmina Mietków


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Gmina Mietków

Autor: 2240

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków dla obszarów położonych w miejscowościach Maniów i Proszkowice, związanych z eksploatacją złóż kruszywa naturalnego