Maniów - Maniów Mały


WYCZYŚĆ
Maniów – Maniów Mały 1:2000

obejmujący obręb wsi Maniów – Maniów Mały z wyłączeniem osiedla Riwiera w Mianiowie Małym (Uchwała Nr XXIV/139/2001 r. z 28 września 2001 r.)

Zobacz więcej

Maniów – Maniów Mały 1:5000

obejmujący obręb wsi Maniów – Maniów Mały z wyłączeniem osiedla Riwiera w Mianiowie Małym (Uchwała Nr XXIV/139/2001 r. z 28 września 2001 r.)

Zobacz więcej

Maniów – Proszkowice Eksploatacja kruszywa – zał. 1

obejmujący działki: 258/2, 259/1, 259/2 w obrębie Maniów Maniów Mały

Zobacz więcej

Maniów – Proszkowice Eksploatacja kruszywa – zał. 2

obejmujący działki: 114, 115/1, 143/1, 144/1, 144/3, 145, 146/1, 146/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 152/3, 174/3, 175/3, 176/3, 185, 194/2, 196/2 w obrębie Maniów Maniów Mały

Zobacz więcej

Maniów Mały – ulica Na Wzgórzu

Obszar położony przy ulicy Sosnowej

Zobacz więcej

Maniów Maniów Mały- część środkowa

Obszar położony w środkowej części obrębu Maniów Maniów Mały

Zobacz więcej

Maniów Maniów Mały- działki nr 650/68, 650/69, 650/70 oraz Chwałów- działka nr 31/7

Obszar ograniczony do działek nr 650/68, 650/69, 650/70 w obrębie Maniów Maniów Mały oraz działki nr 31/7 w obrębie Chwałów

Zobacz więcej

Maniów Maniów Mały- południowa część, przy ul. Sobóckiej

Obszar położony w południowej części miejscowości Maniów Maniów Mały, przy ul. Sobóckiej

Zobacz więcej

Obręb Maniów Maniów-Mały (Riwiera)

Obszar położony w obrębie Maniów Maniów-Mały (Riwiera)

Zobacz więcej

9 wyników