Maniów Mały – ulica Na Wzgórzu

< wróć do kategorii: Gmina Mietków


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Mietków

Autor: 2240

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków dla obszaru położonego w miejscowości Maniów Mały