Cieszyce


WYCZYŚĆ
Cieszyce

ograniczymi od północy: północną granicą działki nr 93 oraz drogami polnymi nr 98 i 100; od wschodu: drogą polną nr 69; od południa drogą polna nr 77/2; od zachodu: wschodną granica działki nr 135 – pas drogowy drogi krajowej Nr 8

Zobacz więcej

Cieszyce – dz. 44

Obszar ograniczony do działki nr 44 położonej we wsi Cieszyce.

Zobacz więcej

Cieszyce – środkowo-zachodnia część wsi

ograniczony do obszaru przy ul. Zachodniej, Kasztanowej i Krótkiej w środkowo-zachodniej części wsi Cieszyce

Zobacz więcej

Cieszyce część północna

ograniczony: od północy – wzdłuż cieku wodnego o nr 35; od wschodu ? wzdłuż cieku wodnego o nr 46; od południa ? drogą o nr 43, zachodnimi granicami działek nr 42/2, 42/1 i 41 oraz wzdłuż drogi polnej nr 34; od zachodu ? zachodnią granicą działki nr 33/3

Zobacz więcej

Cieszyce część południowo-wschodnia – ul. Polna

Obszar ograniczony do działki nr 111/1 położonej we wsi Cieszyce.

Zobacz więcej

Cieszyce obręb

obejmujący obręb Cieszyce z wyłączeniem mpzp: wsi Cieszyce (G5) , północnej części wsi Cieszyce (G7) i mpzp we wsi Cieszyce (G2)

Zobacz więcej

Cieszyce wieś

ograniczony ulicami: Kasztanową, Wrocławską, Kwiatową i Pałacową we wsi Cieszyce

Zobacz więcej

Cieszyce wieś

Obszar ograniczony do wsi Cieszyce

Zobacz więcej

Cieszyce wieś

Obszar ograniczony do wsi Cieszyce

Zobacz więcej

Cieszyce wschodnia część wsi

obejmujący wschodnią część wsi Cieszyce

Zobacz więcej

10 wyników