Zmiany Planów


WYCZYŚĆ
Wojtkowice cz. północna wsi

obejmujący tereny w północnej

Zobacz więcej

Wszemiłowice – droga wojewódzka

obejmujący rejon drogi wojewódzkiej, linii kolejowej i granicy z miastem Kąty Wrocławskie we wsi Wszemiłowice

Zobacz więcej

Wszemiłowice-Jurczyce – pd. cz.obrębu

obejmujący działki nr 109/3, 109/4, 110/3-110/5, 111/3, 111/4 w południowej części obrębu Wszemiłowice-Jurczyce

Zobacz więcej

Wszemiłowice-Jurczyce – wieś Jurczyce

obejmujący obszar wsi Jurczyce

Zobacz więcej

Wysoka – działka nr 45/201

ograniczony do działki nr 45/201 położonej we wsi Wysoka

Zobacz więcej

Zabrodzie cz. zachodnia wsi, rejon drogi powiatowej

zachodniej części wsi, w rejonie drogi powiatowej, przeznaczony na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny zieleni parkowej

Zobacz więcej

Zabrodzie- północno-wschodnia część obrębu

obejmujący północno-wschodnią część obrębu

Zobacz więcej

Zachodnia części wsi Kobierzyce – przy ulicy Kolejowej

Część wsi Kobierzyce – przy ulicy Kolejowej

Zobacz więcej

Zachowice – złoże „Siedlakowice I”

związany z ekploatacją kruszywa naturalnego złoża „Siedlakowice I”

Zobacz więcej

Zachowice – złoże „Zachowice”

w rejonie złoża „Zachowice”

Zobacz więcej

353 wyników