Wszemiłowice-Jurczyce – wieś Jurczyce

< wróć do kategorii: Gmina Kąty Wroclawskie


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Gmina Kąty Wroclawskie

Autor: 2526

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice-Jurczyce, dla terenów wsi Jurczyce