Gmina Żórawina

GMINA ŻÓRAWINA leży na południu od aglomeracji wrocławskiej. Jest Gminą nizinną. Posiada wyjątkowo dogodne połączenia komunikacyjne, sprzyjające funkcjom logistycznym o zasięgu ponadregionalnym, tj. linię kolejową relacji Wrocław – Praga, jako kierunek tranzytowy kolei żelaznej na południe Europy. Przez gminę przebiega również ważna trasa komunikacyjna, autostrada A4 (zjazd autostradowy Krajków), łącząca południowe województwa kraju z przejściami granicznymi z Niemcami (Zgorzelec – Jędrzychowice, Słubice, Olszyna, itp.). Główny układ komunikacyjny uzupełniają drogi wojewódzkie nr W-395 relacji Wrocław – Strzelin – Ziębice i nr W-346 relacji Oława – Kąty Wrocławskie – Środa Śląska. Przez teren gminy przebiegają również liczne drogi powiatowe. Dzięki temu z Żórawiny do Wrocławia możliwy jest dojazd aż czterema trasami komunikacji kołowej.

Żórawina to gmina atrakcyjna pod wieloma względami. Z jednej strony zapewnia swoim mieszkańcom i gościom dostęp do dobrodziejstw natury, spokój i możliwość ucieczki od zgiełku. Zaledwie 15 minutowa podróż samochodem przenosi nas do centrum Wrocławia, nie bez powodu znanego jako miasto spotkań. Miasta przez wielu określanego jako jedno z najpiękniejszych w Europie, oferującego wachlarz atrakcji kulturalnych, rozrywkowych, a także miejsca przyciągającego inwestorów z całego świata.

To wszystko powoduje, że coraz większa ilość przedsiębiorstw oraz osób prywatnych docenia walory Żórawiny, jej wzrost gospodarczy, piękno i spokój czy dostęp do wykwalifikowanych sił roboczych Wrocławia, wybierając tereny gminy na swój dom lub siedzibę firmy.

 

Gmina Żórawina w liczbach:

  • Powierzchnia – 12.011 ha
  • Ilość miejscowości – 33
  • Ilość sołectw – 26
  • Liczba ludności – 7984

PLANY MIEJSCOWE - PODKATEGORIE


WYCZYŚĆ
Przecławice – północno-zachodnia część obrębu

Obszar obejmujący część obrębu geodezyjnego Przecławice, w tym tereny istniejącej zabudowy wraz z przyległymi gruntami rolnymi

Zobacz więcej

Przecławice 249/11 i 249/12

obejmuje działki ewidencyjne nr 249/11 oraz 249/12 położone na wschód od miejscowości Przecławice

Zobacz więcej

Rzeplin – dz. 178/3, 190/2, 195/9, 195/11

obejmujący działki nr 178/3, 190/2, 195/9 i 195/11 we wsi Rzeplin

Zobacz więcej

Rzeplin- część północna

Obszar znajdujący się w północnej części obrębu Rzeplin

Zobacz więcej

Rzeplin- działki nr 81/24, 81/25, 81/28, 81/29, 81/30

Obszar obejmujący działki 81/24, 81/25, 81/28, 81/29, 81/30

Zobacz więcej

Rzeplin- ul. Laurowa, ul. Kalinowa

Obszar położony w rejonie ul. Laurowej oraz ul. Kalinowej w obrębie Rzeplin

Zobacz więcej

Środkowa część obrębu Rzeplin

Środkowa część obrębu Rzeplin

Zobacz więcej

Stary Śleszów część środkowa

obejmujący środkowo-zachodnią część obrębu Stary Śleszów

Zobacz więcej

Stary Śleszów- dz. 33/1

ograniczony do działki nr 33/1

Zobacz więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zobacz więcej

103 wyników