Szukalice


WYCZYŚĆ
Szukalice

obejmujący północną część wsi Szukalice

Zobacz więcej

Szukalice – część centralna

obejmujący centralną część wsi Szukalice

Zobacz więcej

Szukalice – część północno-wschodnia

obejmujący północno-wschodnią część wsi Szukalice

Zobacz więcej

Szukalice cz. pn. obrębu

położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Szukalice, obejmujący tereny położone na północ od istniejącej zabudowy wsi Szukalice między drogami powiatowymi nr 1955D i 1953D

Zobacz więcej

Szukalice cz. południowa

obejmuje obszar położony w południowej części obrębu Szukalice, na zachód od drogi powiatowej 1955D, na południe od drogi gminnej – działka nr 33

Zobacz więcej

5 wyników