Gmina Czernica

GMINA CZERNICA położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego. Od zachodu graniczy z Wrocławiem, od północy z gminami: Długołęka i Oleśnica, od wschodu z miasto – gminą Jelczem Laskowicami, od południa z gminami: Święta Katarzyna i Oława. Gmina Czernica położona jest w obrębie Niziny Śląskiej na pograniczu dwóch mezoregionów: Równiny Oleśnickiej (część północna) i Pradoliny Wrocławskiej (część południowa). Teren obszaru jest dość płaski, a wysokości nad poziomem morza wahają się w granicach 120 – 130 m npm.

Klimat gminy należy do najcieplejszych w Polsce. Zimy są łagodne (średnia temperatura stycznia wynosi – 1,10C), lato ciepłe (średnia temperatura lipca + 18,80C). Mikroklimat lokalny jest na ogół korzystny. Obszar gminy jest więc wyjątkowo korzystny dla celów osadnictwa i dla wszystkich podstawowych roślin uprawnych.

Gleby występujące w gminie Czernica są w większej części średniej i niskiej jakości, wytworzone z piasków, rzadziej z glin zalęgających płytko na luźnym podłożu ( gleby typu pseudobielic i gleb brunatnych z reguły kwaśnych oraz madów wyściełających doliny rzeczne).

Lasy zajmują 19,9% ogólnej powierzchni gminy. Posiadają duże walory rekreacyjne, szczególnie lasy o korzystnym siedlisku, odpowiedniej zwartości drzew wieku drzewostanu, z reguły powyżej 100 lat. Lasy takie doskonale nadają się do rekreacji sobotnio – niedzielnej. Takie kompleksy leśne znajdują się w okolicach Chrząstawy Wielkiej, Chrząstawy Małej i Nadolic Wielkich oraz w okolicy Gajkowa.

 

Atuty Gminy:

  • Znakomite położenie geograficzne, bliskie sąsiedztwo Wrocławia, dogodna komunikacja z Wrocławiem.
  • Wysoko kwalifikowana kadra, dobrze wykształceni i mobilni mieszkańcy.
  • Walory turystyczne, rekreacyjne, duże kompleksy leśne w okolicach Chrząstawa Wielkiej i Chrząstawy Małej, czyste powietrze i woda z ujęć głębinowych.
  • Rezerwy terenów pod inwestycje przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe, rekreację, sporty wodne i wędkarstwo.

WYCZYŚĆ
Dobrzykowice- działki nr 336/5, 336/6 oraz część działki 336/7

Obszar obejmujący działki nr 336/5, 336/6 oraz część działki 336/7 we wsi Dobrzykowice

Zobacz więcej

Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe

obejmujący środkowo – wschodnią część obrębu Dobrzykowice, południowo – zachodnią część obrębu Krzyków i północno – zachodnią częśc obrębu Nadolice Małe

Zobacz więcej

Dobrzykowice14

teren wsi Dobrzykowice

Zobacz więcej

Gajków

Obszar położony we wsi Gajków

Zobacz więcej

Gajków 01

teren wsi Gajków

Zobacz więcej

Gajków 02

teren wsi Gajków

Zobacz więcej

Gajków 03

teren wsi Gajków

Zobacz więcej

Gajków 04

teren wsi Gajków

Zobacz więcej

Gajków 05

teren wsi Gajków

Zobacz więcej

Gajków część południowa

obejmuje południową część obrębu Gajków

Zobacz więcej

128 wyników