Gajków 02

< wróć do kategorii: Gajków


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Gajków

Autor: 2240

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica w odniesieniu do terenu położonego w obrębie wsi Gajków