MASTERPLAN


WYCZYŚĆ
Królikowice – część północno-wschodnia – ul. Kobierzycka i ul. Długa

Obszar ograniczony do obszaru położonego po obu stronach ul. Kobierzyckiej i Długiej w północno-wschodniej części wsi Królikowice.

Zobacz więcej

Pełczyce – dz. nr 56/1, 56/3-4, 57/7 i część dz. nr 57/1

Obszar ograniczony do działek nr 56/1, 56/3-4, 57/7 i części działki nr 57/1 położonych we wsi Pełczyce.

Zobacz więcej

Sadków dz. 60, 61 62/1, 57/4

obejmujący działki 60/ 61, 62/1, 57/4 w obrębie geodezyjnym Sadków

Zobacz więcej

Sulistrowice- obręb

w granicach obrębu Sulistrowice

Zobacz więcej

Szczepankowice – dz. nr 1-4, 5/1-2, 6-17, 18/1, 20 i 141/1

Obszar ograniczony do  działek nr: 1-4, 5/1-2, 6-17, 18/1, 20, 141/1 położonych w obrębie Szczepankowice.

Zobacz więcej

12 wyników