Pełczyce – dz. nr 56/1, 56/3-4, 57/7 i część dz. nr 57/1

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2614

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Długiej w północno-środkowej części wsi Pełczyce.