DASTUDIO Pracownia Architektury i Urbanistyki


WYCZYŚĆ
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zobacz więcej

Wysoka – zachodnia część wsi

ograniczony od północy i zachodu granicą miasta Wrocławia; od południa granicą obrębu; od wschodu drogą polną nr 37

Zobacz więcej

Wysoka część środkowa obrębu – droga wojewódzka

obejmujący części działek nr 46/7, 46/8, 46/18 oraz przylegających dróg nr 39, 46/15 oraz 49, ograniczony od północy granicą administracyjną miasta Wrocławia

Zobacz więcej

Wysoka część wschodnia obrębu – droga wojewódzka

obejmujący części działek nr 46/25, 46/24 oraz przylegającej drogi nr 49, ograniczony: od północy granicą administracyjną miasta Wrocławia oraz od wschodu granicą administracyjną gminy Święta Katarzyna

Zobacz więcej

14 wyników