DASTUDIO Pracownia Architektury i Urbanistyki


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie część zachodnia 04

ograniczony do działki nr 284/85 oraz pasa terenu o szerokości 100 metrów na południe od ul. Słonecznej

Zobacz więcej

Bielany Wrocławskie odcinek dróg krajowych Nr 5 i 8

obejmujący działki nr 254/5, 255/5, 256/2 oraz części działek nr 246/13, 257, 258 w obrębie Bielany Wrocławskie

Zobacz więcej

Cieszyce część północna

ograniczony: od północy – wzdłuż cieku wodnego o nr 35; od wschodu ? wzdłuż cieku wodnego o nr 46; od południa ? drogą o nr 43, zachodnimi granicami działek nr 42/2, 42/1 i 41 oraz wzdłuż drogi polnej nr 34; od zachodu ? zachodnią granicą działki nr 33/3

Zobacz więcej

Kobierzyce wieś

ograniczony jest: od zachodu linią kolejową Wrocław-Dzierżoniów; od południa i wschodu drogą krajową Nr 8; od północy drogą Chrzanów-Magnice

Zobacz więcej

Ślęza wieś

ograniczony jest od północy: wzdłuż autostrady A-4; od zachodu: wzdłuż rzeki Ślęzy i cieku wodnego o nr 186; od południa: wzdłuż granicy lasu na działce nr 158/5; od wschodu: wzdłuż wschodnich granic działek nr 108, 97, 193, 82/2

Zobacz więcej

14 wyników