Pustków Żurawski, Wierzbice

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2589

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Pustków Żurawski i wschodniej części obrębu Wierzbice.