Domanice – złoża granitu „Gołaszyce”

< wróć do kategorii: Domanice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Domanice

Autor: 2607

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża granitu "Gołaszyce"