Chrząstawa Wielka 01

< wróć do kategorii: Chrząstawa Wielka


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Chrząstawa Wielka

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i rekreacyjne we wsi Chrząstawa Wielka oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica w zakresie opracowania miej